Vážení rodiče,

přinášíme informace k provozu školy od 3. 5. 2021.

Na základě mimořádných opatření MZ ČR je provoz školy omezen níže uvedeným způsobem.

Základní škola

První stupeň – rotační výuka – třídy po týdnu střídají prezenční a distanční výuku:

  • v sudém týdnu prezenčně ve škole 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A, 5.C, ostatní distančně
  • v lichém týdnu prezenčně ve škole 1.A, 1.B, 1.C, 3.C, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, ostatní distančně

Druhý stupeň – rotační výuka – třídy po týdnu střídají prezenční a distanční výuku:

  • v sudém týdnu (od 3. 5. 2021) prezenčně ve škole 6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D, ostatní distančně
  • v lichém týdnu (od 10. 5. 2021) prezenčně ve škole 7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B, 9.C, ostatní distančně

Výuka na dálku bude v týdnu od 3. do 7. 5. 2021 vedena v devátých třídách vzhledem k přijímacím zkouškám na střední školu pouze formou samostudia.

Děti jsou ve škole v rouškách, vyučující v respirátorech.

Rozvrhy jsou uvedeny v EŽK a na následujících odkazech zdezde. Zeleně jsou uvedeny hodiny ve škole, červeně on-line a bíle hodiny doplňujícího samostudia pro zápis do třídní knihy.

Rozvrhy byly upraveny tak, aby bylo eliminováno odpolední vyučování, což by v případě běžného chodu prezenční výuky všech tříd a při zajištění vnitřních prostor pro tělesnou výchovu nebylo možné. Dále byly optimalizovány skupiny pro výuku cizího jazyka, aby bylo dodrženo stejné složení tříd. Není povolen zpěv, sportovní činnosti jsou během tělesné výchovy povoleny ve venkovních prostorách bez nutnosti ochrany nosu a úst.

Upozorňujeme, že vzhledem k dodržení homogenity tříd se mohou žáci na obědě zdržet, nebude také dětem umožněno čekání ve vestibulu.

Přístup do školy

  • ranní družina hlavním vchodem
  • žáci prvního stupně sraz v třídních skupinkách před školou nejpozději v 07.45 hod.
  • žáci druhého stupně sraz v třídních skupinkách na hřišti školy – vstup do areálu podél tělocvičny

Testování žáků

Dle mimořádného opatření MZ ČR je umožněna přítomnost žáka v prezenční výuce, pokud podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního antigenního testu na SARS-CoV-2. Testování bude provedeno samostatným odběrem vždy v pondělí (u žáka prvního stupně) a vždy v pondělí a čtvrtek (u žáka druhého stupně) na začátku vyučování. Případně jiný den v týdnu při prvním příchodu do školy. Přítomnost rodičů je umožněna u žáků 1. – 3. ročníku každé pondělí v jídelně. Prosíme rodiče, aby se řídili pokyny třídních učitelů. Žák se netestuje v případě laboratorně potvrzeného prodělaného onemocnění – od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní (nutné doložit), a v případě negativního výsledku POC nebo PCR testu (není starší 48 hodin) provedeného poskytovatelem zdravotnických služeb.

Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáka pro účely doložení ve službách (kadeřnictví apod.) nebo pro účely amatérského sportu. Klient nebo sportovec (nebo jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Bližší informace na speciálním webu testovani.edu.cz. Informace o postupu při testování zde.

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona.

Školní družina

Provoz školní družiny pro žáky 1. – 3. ročníku zajištěn od 06.00 do 17.00 hodin, pouze ve dnech testování žáků (tj. v pondělí) je umožněn vstup pouze do 07.15 hodin. Školáček zatím nejezdí.

Mateřská škola

Od 3. 5. 2021 je možná přítomnost všech dětí (bez testování a bez roušek), bližší informace poskytne vedoucí učitelka Radmila Hyková.

Školní jídelna

Obědy jsou žákům v průběhu distanční výuky automaticky odhlášeny. V případě zájmu o oběd sebou je možné si oběd přihlásit. V době prezenční výuky mají žáci oběd přihlášený.

Tzv. určená škola – pouze pro žáky naší školy

Částečnou náhradou za tzv. určené školy je od 12. 4. 2021 je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníci vybraných profesí. V případě potřeby kontaktujte vedení školy.

Ve škole jsou dodržována hygienická opatření. Rádi dětem pomůžeme a poradíme, nezodpovídáme však za dodržování předepsaných opatření mimo areál a vzdělávací činnost.

Děkujeme všem rodičům i žákům za spolupráci v této nelehké době.

Za vedení školy Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy