Vážení rodiče,
po krátké době opět přinášíme informace k provozu školy, tentokrát od 17. 5. 2021. Na základě mimořádných opatření je provoz školy upraven níže uvedeným způsobem.

Základní škola

Žáci se vyučují prezenčně, rotační výuka skončila 16. 5. Děti jsou v budově školy v rouškách, vyučující v respirátorech, venku mohou být bez ochrany nosu a úst s dodržením bezpečné vzdálenosti. Při sportovních činnostech v hodinách TV jsou bez roušek.

Rozvrh hodin je uveden v EŽK a zde pomocí odkazu. Vracíme se téměř k podobě rozvrhu ze začátku školního roku, optimalizováno je ale odpolední vyučování. S tělesnou výchovou počítáme venku. Žáci mají běžnou výuku většinou v kmenových třídách.

Upozorňujeme, že žáci mohou odcházet na oběd s vyučujícím v průběhu vybraných hodin, nebo se mohou na obědě zdržet. Dětem bude umožněno čekání ve vestibulu pouze ve výjimečných případech. Snažíme se o to, aby se žáci v jídelně v klidu naobědvali bez velkého davu.

Příchod do školy

  • v době testování, tzn. každé pondělí – žáci prvního stupně sraz v třídních skupinkách před školou nejpozději v 07.45 hod., žáci druhého stupně sraz v třídních skupinkách na hřišti (dvoře) školy – vstup do areálu podél tělocvičny, vyučující si žáky vyzvedávají,
  • v ostatní dny standardní, v 7.35 hod. budou otevřeny oba dva vchody – hlavní i zadní ze dvora – žáci mohou přicházet průběžně do šaten, ke skříňkám a do svých kmenových tříd.

Testování žáků

Dle mimořádného opatření MZ ČR je umožněna přítomnost žáka v prezenční výuce, pokud podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního antigenního testu na SARS-CoV-2. Testování bude provedeno samostatným odběrem vždy v pondělí na začátku vyučování. Případně jiný den v týdnu při prvním příchodu do školy. Přítomnost rodičů je umožněna u žáků 1. – 3. ročníku každé pondělí v jídelně. Prosíme rodiče, aby se řídili pokyny třídních učitelů. Žák se netestuje v případě laboratorně potvrzeného prodělaného onemocnění – od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní (nutné doložit), a v případě negativního výsledku POC nebo PCR testu (není starší 48 hodin) provedeného poskytovatelem zdravotnických služeb.

Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáka pro účely doložení ve službách (kadeřnictví apod.) nebo pro účely amatérského sportu. Klient nebo sportovec (nebo jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením. Čestné prohlášení si mohou rodiče vygenerovat a následně vytisknout prostřednictvím žákovské knížky.

Bližší informace o testování na speciálním webu testovani.edu.cz.

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona.


Školní družina

Provoz školní družiny pro přihlášené žáky zajištěn od 06.00 do 17.00 hodin, pouze ve dnech testování žáků (tj. v pondělí) je umožněn vstup pouze do 07.15 hodin. Školáček jezdí již standardně dle svého jízdního řádu.


Ve škole jsou dodržována hygienická opatření. Rádi dětem pomůžeme a poradíme, nezodpovídáme však za dodržování předepsaných opatření mimo areál a vzdělávací činnost.

Děkujeme všem rodičům i žákům za spolupráci v této nelehké době. Kladli jsme si společný cíl, aby žáci při vstupu do prezenční výuky po dlouhé době jiného, zvláštního režimu měli prostor také na adaptaci. Věříme, že společně zvládneme zbytek školního roku smysluplnou výukou.

Za ZŠ Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy