Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Na základě mimořádných opatření MZ ČR je provoz školy omezen níže uvedeným způsobem. Bohužel nás nastavená opatření netěší a působí nám organizační komplikace v chodu školy, budeme se však snažit, abychom dál realizovali smysluplnou výuku našich žáků.

Základní škola

První stupeň – rotační výuka – třídy po týdnu střídají prezenční a distanční výuku:

  • od 12. 4. 2021 prezenčně 1.A, 1.B, 1.C, 3.C, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, ostatní distančně,
  • od 19. 4. 2021 prezenčně 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A, 5.C. ostatní distančně,
  • děti jsou ve škole v rouškách, vyučující v respirátorech,
  • rozvrhy hodin zůstávají při distanční výuce stejné, rozvrhy pro první stupeň jsou uvedeny v EŽK a na následujících odkazech zdezde.

Upozorňujeme, že vzhledem k dodržení homogenity tříd se mohou žáci na obědě zdržet, nebude také dětem umožněno čekání ve vestibulu.
V současné době řešíme umožnění skupinových konzultací pro žáky 9. ročníku v souvislosti s přípravou na přijímací zkoušky na střední školy.

Přístup do školy

  • ranní školní družina – hlavní vchod
  • žáci 1. – 3. ročníku sraz v třídních skupinkách na hřišti školy – vstup do areálu podél tělocvičny
  • žáci 4. – 5. ročníku sraz v třídních skupinkách před školou nejpozději v 07.45 hod.

Testování žáků

Dle mimořádného opatření MZ ČR je umožněna přítomnost žáka v prezenční výuce, pokud podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního antigenního testu na SARS-CoV-2. Testování bude provedeno samostatným odběrem vždy v pondělí a čtvrtek na začátku vyučování. Přítomnost rodičů je umožněna u žáků 1. – 3. ročníku. Prosíme rodiče, aby se řídili pokyny třídních učitelů. Žák se netestuje v případě laboratorně potvrzeného prodělaného onemocnění – od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní (nutné doložit), a v případě negativního výsledku POC nebo PCR testu (není starší 48 hodin) provedeného poskytovatelem zdravotnických služeb.

Bližší informace na speciálním webu testovani.edu.cz. Informace o postupu při testování zde. Odkaz na instruktážní video zde.

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace – dle domluvy s třídním učitelem.

Školní družina

Provoz školní družiny pro žáky 1. – 3. ročníku zajištěn od 06.00 do 17.00 hodin, pouze ve dnech testování žáků (tj. v pondělí a čtvrtek) je umožněn vstup pouze do 07.15 hodin. Školáček nejezdí.

Mateřská škola

Od 12. 4. 2021 jsou přítomni pouze předškoláci (s testováním a bez roušek), bližší informace poskytne vedoucí učitelka Radmila Hyková.

Školní jídelna

Obědy jsou žákům v průběhu distanční výuky automaticky odhlášeny. V případě zájmu o oběd sebou je možné si oběd přihlásit. V době prezenční výuky mají žáci oběd přihlášený.

Částečnou náhradou za tzv. určené školy je od 12. 4. 2021 je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníci vybraných profesí. V případě potřeby kontaktujte vedení školy.

Děkujeme všem rodičům i žákům za spolupráci v této nelehké době.

Za vedení školy Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy