Osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole:

 • osobní přítomnost žáků 9. ročníku na vyučování je možná od 11. 5. 2020 pro účely přípravy na přijímací zkoušky – tj. pro ty žáky 9. ročníku, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku na střední školy,
 • předpokládaná doba realizace vyučování je do termínu přijímacích zkoušek,
 • vyučování bude probíhat 3 dny v týdnu (pondělí, úterý a čtvrtek) od 08.30 hod. do 11.40 ve dvou blocích s přestávkou – český jazyk a matematika; žáky před školou vyzvedne pověřený pracovník školy,
 • vyučování bude realizováno v třídní skupině s maximálním počtem 15 žáků (přesné složení skupin bude záviset na počtu přihlášených žáků a po dobu tohoto vzdělávání bude neměnné),
 • zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení (o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění) a seznámení, viz příloha, čestné prohlášení odevzdá žák při prvním příchodu do školy,
 • žáci, kteří nenastoupí do školy, budou dle domluvy s jednotlivými vyučujícími výše uvedených předmětů vzděláváni distanční formou,
 • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději 7. 5. do 16.00 hodin zasláním přihlášky třídní učitelce/třídnímu učiteli mailem nebo přes KOMENS (na pozdější žádosti nebude brán zřetel – nelze tedy přihlásit žáka dodatečně v průběhu vzdělávání),
 • každý žák má s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky; žák je povinen dodržovat hygienická pravidla,
 • v případě nepřítomnosti je nutné žáka omluvit (pro zjednodušení platí pravidla omlouvání dle školního řádu – absence žáka se však vede jako nezapočtená),
 • možnost stravování pro přihlášené žáky 9. ročníku – přihlásit je nutné individuálně v kanceláři jídelny (možnost přihlášení oběda je do čtvrtka 7. 5. 2020 do 13.00 hod., telefon 326 201 919),
 • připomínáme, že je mimo školu nutné dodržovat platná krizová a mimořádná opatření.