Přejeme všem žákům v této nelehké době a v době distanční výuky pokud možno krásné dny volna a podzimních prázdnin. Doufáme, že díky aktivnímu odpočinku bez zbytečného stresu naberete sílu do dalších dnů výuky. Těšíme se na vás a od počítače zdraví pedagogové školy.