Vážení rodiče,


z důvodu hygienicko-epidemiologických opatření rozhodl zřizovatel o tom, že provoz v období měsíců červenec – srpen si bude zabezpečovat každá mateřská škola samostatně.


Naše mateřská škola STONOŽKA bude mít uzavřeno v období 27. 7. – 14. 8. 2020. (po tuto dobu nebudou mít děti možnost navštěvovat mateřskou školu). Na ostatní dny prosím nahlaste děti ve svých třídách nebo telefonicky svým paním učitelkám.


Prázdninový provoz bude zabezpečen pro děti zákonných zástupců, kteří to bezpodmínečně potřebují.


V Mladé Boleslavi dne 14. 5. 2020

Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy, Radmila Hyková, vedoucí učitelka