V případě informací o nařízené karanténě se snažíme ulevit KHS a přeposíláme tyto informace rodičům prostřednictvím EŽK.

Nastavená pravidla pro distanční výuku:

  • V případě většiny žáků třídy v karanténě bude vyučování provázeno distanční výukou on-line (MS TEAMS).
  • Všechny třídy mají výuku dle prezenčního rozvrhu – on-line se učí vybrané předměty (neučí se IN, VV, HV, TV, PRČ, volitelné předměty).
  • Rozdělení pozornosti mezi žáky ve třídě a doma je v kompetenci vyučujícího. Distanční výuka je doprovázená samostudiem.
  • Distanční výuka je povinná.
  • Vzhledem k absenci pedagogů mohou být některé hodiny suplované, v těchto hodinách nebude garantované připojení on-line.
  • Stravování – obědy nejsou automaticky odhlášeny – žákům na distanční výuce je možné oběd vyzvednout.
  • Tyto informace předáváme rodičům i žákům prostřednictvím EŽK po rozhodnutí KHS.

S pravidly distanční výuky byli rodiče seznámeni na třídních schůzkách.