V týdnu od 16. 10. do 20. 10. 2023 uspořádala školní družina podzimní dílničky. Každé oddělení si vyrobilo se svojí paní vychovatelkou podzimní dekorace. Děti pracovaly s různými výtvarnými materiály a technikami. Všem dětem se tvoření líbilo a svá díla si odnesly domů.