Další školní rok za sebou zavřel dveře a je za námi. Byl plný nejenom učení, ale také různých tradičních i netradičních akcí. Naši žáci se zúčastnili třídních aktivit, exkurzí, školních soutěží i dalších vzdělávacích programů a kurzů. Jsme rádi, že se nám na tak velké škole podařilo uskutečnit i činnosti společné, kde se potkávaly děti z různých ročníků a tříd – jako např. sázení stromků, olympiáda nebo sportovní den, při kterých byla atmosféra přátelská, rodinná. A reakce dětí nám potvrzují, že tyto akce mají smysl.

Zahraniční spolupráci nadstandardně udržujeme se Základní školou Jána Kupeckého ze slovenského Pezinku a již druhým rokem také s polskou základní školou. Partnerství se daří rozvíjet i bez pomoci mezinárodních dotačních programů.

Žáci a žákyně z tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy již delší dobu zaznamenávají úspěchy nejenom v rámci regionu, ale na republikové úrovni – účast v několika republikových finále je tomu důkazem. Vždyť letos jsou naši chlapci nejlepší v republice v přespolním běhu a dívky ve florbalu. Pohyb, tělesná výchova a výchova ke zdravému životnímu stylu jsou pro nás prioritou.

Nezapomínáme ani na ostatní třídy, jako součást nového školního vzdělávacího programu byly pro ně připraveny nové volitelné předměty nebo laboratorní práce.
Kapacita školy byla tento rok naplněna téměř na 100 %. V závěru školního roku jsme měli volné pouze jedno místo. Těší nás zájem o naši školu a pro další léta nás tento zájem zavazuje. I když řešíme problémy a zdaleka nejsme dokonalí, snažíme se nedostatky řešit, spolupracovat s rodiči a poskytovat dětem zpětnou vazbu a vysvětlovat nastavená pravidla.

Rádi bychom poděkovali všem žákům za snahu a píli, rodičům za spolupráci a pedagogům i provozním zaměstnancům za pracovní nasazení a profesní přístup. Všem přejeme příjemné léto a zasloužený odpočinek.

Vedení školy