Vážení rodiče, milí žáci,

přejeme vám příjemné léto a hodně odpočinku během hlavních prázdnin. Tento školní rok nebyl jednoduchý. Museli jsme se kvůli pandemické situaci vyrovnat s poměrně dlouhým obdobím náročné netradiční výuky na dálku. I přes všechna úskalí a problémy, které jsme museli řešit v souvislosti s distanční výukou a souvisejícími nepříjemnými záležitostmi mimořádných opatření, jsme s pokorou a klidem zakončili školní rok 2020/2021. Děkujeme všem pedagogům, rodičům i žákům, že tuto složitou situaci zvládli. Vážíme si spolupráce a doufáme, že následující školní rok bude již v normálním režimu.

Za Vaši Šestku vedení školy

Vyhodnocení žákovskéhorodičovského dotazníku k distanční výuce k dispozici.