Ve středu 7. 10. 2020 jsme uspořádali pro žáky druhých tříd Pasování na čtenáře. Z důvodu uzavření škol v minulém školním roce byla tato tradiční akce Knihovny města Mladá Boleslav pro prvňáčky zrušena. Ani mladoboleslavská knihovna a ani my jsme se s tím nechtěli smířit, a tak jsme společně připravili tuto akci na začátku nového školního roku. Knihovna nám poskytla odměnu pro naše druháky v podobě knihy a připravené průkazky a ve slavnostním duchu mohlo pasování na čtenáře začít. Žáci a žákyně svoji četbou poskytli králi důkaz, že číst umějí, a mohli se tak stát rytířem čtenářského řádu.