Ve středu 19. 6. 2024 si do školy přišli zařádit naši budoucí prvňáčci na tradiční akci OTRKÁNEK. Poznali nejen svou budoucí paní učitelku, ale i spolužáky. Podívali se do svých tříd, představili se svým novým kamarádům. Zahráli si pohádku O veliké řepě, společnými silami namalovali obrázek, z tůňky lovili rybky, se školní taškou na zádech zdolávali překážky, křídou kreslili ježkovi bodlinky a koťátkům klubíčka. Společně strávené odpoledne rychle uteklo a my už se těšíme, až se 2. září shledáme před školou, budeme se spolu učit poznávat svět, získávat nové znalosti a dovednosti a také učit se respektovat pravidla a sebe navzájem.