PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ 11. 5. – 30. 6. 2020

PROVOZNÍ PODMÍNKY MŠ PO DOBU TRVÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ

 1. Provoz mateřské školy je zajištěn od 11. 5. 2020 (nahlaste své dítě k docházce do 7. 5. 2020 do 11.00 hodin na telefon 737 150 421).
 2. Provoz všech tříd 06.30 – 16.30 hodin (děti se nesmí slučovat, z důvodu pokrytí pracovní doby všech zaměstnanců je upraven provoz MŠ 06.30 – 16.30 hodin).
 3. Před MŠ musí všichni dodržovat rozestupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 4. Pro všechny osoby nacházející se před budovou MŠ platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 5. Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).
 6. Do šaten vstupují vždy pouze 2 děti s doprovodem, ostatní čekají s rozestupy na chodbách MŠ.
 7. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách MŠ nosit nemusí.
 8. Neprodleně po přezutí a převlečení si každé dítě musí důkladně umýt ruce vodou, tekutým mýdlem a dezinfekcí a bude mu změřena teplota bezdotykovým teploměrem, toto se bude opakovat vždy po použití WC a vždy před zahájením stravování.
 9. V každé třídě je nezbytné často větrat.
 10. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do MŠ vstoupit.
 11. V případě, že dítě bude vykazovat některý z možných příznaků, bude umístěno do samostatné místnosti, zákonný zástupce si dítě okamžitě vyzvedne a o podezření bude informována spádová hygienická stanice.
 12. Před prvním vstupem zákonný zástupce odevzdá podepsané čestné prohlášení (také k dispozici před vchodem do MŠ na parapetu okna kanceláře).
 13. Zákonný zástupce zváží rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR a s tímto vědomím umístí dítě do MŠ (do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti) – rizikové faktory viz čestné prohlášení.