Z důvodu pozitivního testu na COVID-19 u zaměstnankyně provozu a asistentky pedagoga byla Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav, nařízena v MŠ dětem ze třídy Berušky a Motýlci karanténa, a to do 9. 10. 2020. Do mateřské školy se mohou děti vrátit zpět v pondělí 12. 10. 2020 na základě negativního testu (sms) a čestného prohlášení, které bude k dispozici k vyplnění ma chodbě před šatnami výše uvedených tříd. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.

Od 7. 10. do 12. 10. 2020 je nařízena karanténa dětem ze třídy Včeličky a Čmeláčci. Provoz mateřské školy bude obnoven pro všechny třídy v úterý 13. 10. 2020. Bližší informace poskytne vedoucí paní učitelka Radmila Hyková.

Z personálních a organizačních důvodů rozhodl ředitel školy po dohodě se zřizovatelem o prodloužení uzavření MŠ do 16. 10. 2020!

Zákonní zástupci předloží po nástupu dítěte do mateřské školy čestné prohlášení. Bude též k dispozici v budově školky.

Aktualizováno 12. 10. 2020