Vážení žáci a rodiče,

přinášíme informace související se zahájením nového školního roku 2022/2023 a těšíme se na společné aktivity a vzdělávání. Na začátku školního roku doporučujeme a prosíme o kontrolu osobních údajů v EŽK, především kontaktů. Případné změny hlaste prosím třídním učitelům. V rubrice Organizace školního roku jsou zveřejněny termíny prázdnin a volných dnů. Informace ke školním kroužkům bude zveřejněna 5. 9. 2022 v 18.00 hodin, nabízeny budou také vybrané volnočasové aktivity organizované cizími subjekty.

Rozvrhy hodin jsou uvedeny zde. Pro třídy 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A a 4.B je od 12. 9. 2022 upraven rozvrh v souvislosti s plaváním.

Všichni žáci obdrží svůj osobní rozvrh (ze kterého je patrné do rozdělení do skupin), žáci prvního stupně k nalepení do žákovského zápisníku. Novým žákům a jejich rodičům budou poskytnuty přihlašovací údaje do EŽK.

Režim v prvním školním týdnu

  • 1. září 2022 – sraz u svých vyučujících na hřišti školy (přístup podél tělocvičny), ve svých třídách cca 08.00 – 08.45
  • žáci prvního ročníku budou mít 1. 9. 2022 sraz před školou, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku a symbolické první zvonění
  • ranní školní družina nebude první den v provozu, odpolední družina bude k dispozici první den do 13.00 hodin, agendu školní družiny bude možné řešit první den ve vestibulu cca v 8.45
  • na oběd budou žáci vpuštěni bočním vchodem do jídelny (oběd se vydává od 9.30 hodin)
  • 2. září 2022–1. – 2. hodina třídnické práce, další vyučování dle rozvrhu
  • první ročník má v prvních dnech zvláštní režim (2. 9. dvě vyučovací hodiny, 5. 9. a 6. 9. tři vyučovací hodiny)

Školní jídelna

Drtivá většina žáků má obědy přihlášené již od 1. 9. 2022. V případě potřeby je nutné si první den oběd odhlásit. Vzhledem k rostoucím nákladům na energie bude od 1. 9. 2022 přistoupeno k úpravě ceny oběda. Bližší informace v sekci Jídelna.

Změny školního vzdělávacího programu

Pro první až čtvrtý ročník a šestý až sedmý ročník školního roku 2022/2023 bude platit nové třetí upravené vydání školního vzdělávacího programu ŠESTKA. Změny byly vyvolány vydáním nového rámcového vzdělávacího programu v souvislosti s novým pojetím informatiky. Zároveň byly využity poznatky ze současného ŠVP, zapracovány stávající dodatky a přeformulovány některé cíle a výstupy žáka v jednotlivých předmětech. Informatika má v novém školním vzdělávacím programu týdenní hodinové zastoupení od čtvrté třídy po devátou. Žáci bez rozšířené výuky tělesné výchovy se např. setkají s novým předmětem laboratorní práce a větší nabídkou volitelných předmětů.

MB karty – noví žáci obdrží na začátku školního roku MB karty – multifunkční karty sloužící k vyzvedávání obědů, cestování MHD apod. Kartu je možné využít jako elektronickou peněženku prostřednictvím služby karta bez účtu (aktivování této možnosti není povinností a nemá vliv na další služby této karty).

Informace a aktuality ze školy naleznete nejen na webu školy – v sekcích Aktuality a Akce školy, ale také na sociálních sítích.

Přejeme příjemný vstup do nového školního roku.

Vedení ZŠ a kolektiv pedagogů