Škola byla pověřena poskytováním nezbytné péče o děti ve věku od 3 let do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil – vchod mateřské školy z boku směr ulice Dukelská. Před poskytováním takovéto péče kontaktujte školu na telefonním čísle 326 201 911 nebo na 774 096 696. Přihlášku a čestné prohlášení vyplní zákonný zástupce při příchodu a následně ji nechá potvrdit u svého zaměstnavatele. Provozní doba byla zatím stanovena od 08.00 do 15.00 hodin. Nezbytná péče je zajištěna zdarma včetně stravy. Od 18. 4. 2020 rozhodnutím hejtmanky Středočeského kraje se nezbytná péče zajišťuje pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou také zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb, zaměstnanci Úřadu práce ČR a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení.