Škola byla pověřena poskytováním nezbytné péče o děti ve věku od 3 let do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil – vchod mateřské školy z boku směr ulice Dukelská. Před poskytováním takovéto péče kontaktujte školu na telefonním čísle 326 201 911 nebo na 774 096 696. Přihlášku a čestné prohlášení vyplní zákonný zástupce při příchodu a následně ji nechá potvrdit u svého zaměstnavatele. Provozní doba byla zatím stanovena od 08.00 do 15.00 hodin. Nezbytná péče je zajištěna zdarma včetně stravy.