Nové organizační záležitosti v souvislosti s epidemiologickou situací a mimořádnými organizačními opatřeními:

Mateřská škola je uzavřena. Z personálních a organizačních důvodů rozhodl ředitel školy dne 9. 10. 2020 po dohodě se zřizovatelem o prodloužení uzavření MŠ do 16. 10. 2020! Zákonní zástupci předloží po nástupu dítěte do mateřské školy čestné prohlášení. Bude též k dispozici v budově školky.

Školní jídelna nebude v provozu do pátku 16. 10. – náhradní strava je zajištěna pro žáky od úterý 13. 10. 2020 ve formě studeného balíčku, tuto stravu je možné odhlásit vždy nejpozději den předem na sekretariátu školy (326 201 911), kancelář jídelny je mimo provoz (o nabídce budeme informovat pod tímto průběžně aktualizovaným článkem).

Od 12. 10. do 25. 10. 2020 se na prvním stupni vracíme k rozvrhu hodin bez plavání, jiná opatření nejsou, školní družina je ve stávajícím režimu.

Na druhém stupni je zakázána osobní přítomnost na vyučování pro žáky sedmého a devátého ročníku v týdnu od 12. 10. 2020, pro žáky šestého a osmého ročníku od 19. 10. 2020, v době osobní přítomnosti bude vyučování podle rozvrhu (pouze v týdnu od 12. 10. do 16. 10. bude konec vyučování nejpozději v 13.30 z důvodu mimořádné situace v jídelně, ze stejného důvodu mají žáci na distanční výuce odhlášenou stravu).

V době osobní nepřítomnosti budou žáci vzděláváni distanční formou – žákům bude vždy v dané pondělí zadána týdenní práce (bez předmětů výchovného zaměření) – práce bude zadána na nástěnku v systému Bakaláři, žáci si sami rozvrhnou na týden danou práci (z technických důvodů zatím nebude využita aplikace Microsoft TEAMS). Případná zadaná práce je povinná (v případě nesplnění bude vyžadována omluva od zákonných zástupců).

Omlouváme se za komplikace. Děkujeme za pochopení v době mimořádných opatření.

Jídelníček – ÚTERÝ 13. 10. 2020 – šunková bageta

Vzhledem k nejasné situaci ve školství jsou studené balíčky od středy do pátku zrušeny.

Aktualizováno 12. 10. 2020.