Mikuláš se svou družinou 5. 12. 2023 zavítal nejenom do tříd základní školy, ale také do všech tříd naší mateřské školy Stonožka. Děti byly statečné, a i ty nejmenší to krásně zvládly. Čerti byli milí, neboť se ukázalo, že ve školce jsou samé šikovné a hodné děti. Od Mikuláše si děti vysloužily velkou odměnu. V některých třídách mu děti zazpívaly či přednesly básničky. Na konci návštěvy se děti s družinou rozloučily a pokračovaly v dalším tematickém programu. Fotografie naleznete v nové fotogalerii MŠ.