Kupeckého svet je výtvarná soutěž, kterou organizuje naše družební škola v Pezinku. V letošním roce proběhl 10. jubilejní ročník. Každoročně se do této soutěže zapojujeme. Ve školním kole jsme vybírali z více než sedmdesáti prací. Z nich jsme vybrali 36 nejlepších a ty byly poslány do soutěže. Jedná se o portréty zpracované jakoukoli technikou. V jednotlivých kategoriích jsou kromě 1. – 3. místa udělovány také cena Malokarpatského múzea a cena Mestského múzea. V kategorii 5. – 6. ročník získala cenu Malokarpatského múzea Taissia Morozova ze třídy 6.C, v kategorii 7. – 9. ročník získala 2. místo Viktorie Skalková ze třídy 9.A a 3. místo Kateřina Dvořáková ze třídy 9.B. Tváří jubilejního 10. ročníku se stal výkres Petry Králové ze třídy 6.C. I přes velkou vzdálenost našich škol jsme se tentokrát vyhlašování i předávání cen zúčastnili osobně a bylo to opět velmi milé a přátelské setkání.