Žáci všech osmých tříd v průběhu dubna 2024 absolvovali semináře zaměřené na osobní bezpečnost. Těžištěm semináře byl obranný izraelský systém KRAV MAGA zahrnující nejen prvky fyzické osobní bezpečnosti, ale i schopnost orientace v prostoru a na vzniklé situace. Cílem projektu, jehož je seminář součástí, je rozšířit příslušné vzdělávání v osobní bezpečnosti na základní školy v Mladé Boleslavi a samozřejmě také poskytnout účastníkům ty nejdůležitější informace týkající se jejich osobní bezpečnosti. Seminář probíhal kombinovanou formou – součástí byly přednáška a praktické nácviky, které byly zajištěny Petrem Mazalem. Děkujeme za zajištění akce a žákům za pozornost a aktivní účast.