Žáci čtvrtých tříd absolvovali v rámci vlastivědy program Já se neztratím! Na Štěpánce si vyzkoušeli orientaci v terénu podle několika druhů map, a to jak ve skupinách, tak i samostatně. Užili si tak krásné dopoledne na čerstvém vzduchu a odnesli si nové zkušenosti.