Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Její znění je k dispozici zde. Po analýze Postupu při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ a SŠ za druhé pololetí školního roku 2019/2020, který je doprovodným komentářem MŠMT k výše uvedené vyhlášce, a projednání se zástupci jednotlivých metodických orgánů zveřejnil ředitel školy v souladu s §4 výše uvedené vyhlášky bližší informace k hodnocení za druhé pololetí. Snahou je dodržet základní principy hodnocení žáků – aby bylo v současné nestandardní situaci pokud možno spravedlivé a objektivní.

Jsme rádi, že drtivá většina žáků se zapojila do „výuky na dálku“, ať už při vypracování úkolů a studiem učiva, nebo při online výuce s jednotlivými učiteli. Také jsme potěšeni, že žáci pochopili smysl tohoto vzdělávání bez ohledu na to, že nedostávají přímo průběžné hodnocení v podobě klasifikace. Díky všem za spolupráci.

Vedení školy

#spolutozvladneme6zsmb

Aktualizováno 5. 5. 2020