Hledání skřítka Šesťáčka 6️⃣ – netradiční prohlídka školy, plnění různých úkolů, které dovedlo děti k tajemné postavičce, se uskutečnilo ve středu 31. 1. 2024 na naší škole. Akce byla určena především pro naše nejmenší žáky prvního stupně a také pro předškoláky z mateřských škol. Děti plnily po dohledem svých rodičů nebo sourozenců dovednostní či jednoduché znalostní úlohy v různých koutech školy. U nich je vítaly různé bytosti z pohádkové říše, povzbuzovaly je a za odměnu jim na kartičku přivazovaly stužky poznání. Po celém putování je bludička zavedla až do tajemné komnaty, kde děti zjistily, že na Šestce ten slíbený skřítek skutečně existuje. Celou akci umocňovalo i přítmí, a tak se hodily baterky či jiná svítidla. Děkujeme všem žákům i žákům budoucím za účast a celé školní družině včetně našich pomocníků z prvního stupně za organizaci této odpolední akce. 🎲🔦🕯