Během měsíce listopadu probíhaly v některých třídách na prvním stupni a ve školní družině aktivity s halloweenskou tematikou . Děti si připravily doma pěkné masky, ve kterých si ve škole Halloween užily. První třídy během projektového dne počítaly, četly, psaly v halloweenském duchu a vyráběly třeba pavoučí čelenky nebo strašidelné dýně. Čtvrťáci se věnovali srovnávání Hallowenu a Dušiček, plnili tematicky zaměřené úkoly, vytvořili vlastní knížku a podzimní svícen. Ve školní družině se hrálo, soutěžilo. Všichni si Halloween užili.