Po odmlce způsobené pandemií se znovu rozbíhají sportovní aktivity škol. Jednou z prvních byl florbal. 13. 10. 2021 se uskutečnil v nové sportovní hale turnaj dívek kategorie II (4. – 5.třída). Dívky z naší školy obsadily krásné druhé místo.