Během podzimu se žáci devátého ročníku vydali do Turnova. Prohlédli si expozici minerálů, které je možné nalézt jak na území Čech, tak i ve světě. Expozice je součástí Muzea Českého ráje. Zde se nachází také národopisné muzeum s exponáty z Turnovska, též sbírky zaměřené na historii zpracování drahých kamenů v tomto kraji. Během prohlídky expozice žáci vypracovávali zajímavý pracovní list s praktickými úkoly. Součástí exkurze byl také kamenářský dům, který nabízí ukázku historických řemesel. Návštěva tohoto muzea je určitě zajímavým doplňkem učiva přírodopisu 9. ročníku, které je zaměřeno na geologické vědy, tj. mineralogie a petrologie.