Všechny tři třídy sedmého ročníku společně s třídními učiteli a vyučujícími přírodopisu vyrazily ve čtvrtek 11. 5. do Prahy, aby si v tamní zoologické zahradě ověřily a doplnily své znalosti o zvířatech. V příjemném jarním počasí byla procházka v rozlehlé zahradě zpestřena také o komentované prohlídky na téma Etologie zvířat realizované v menších skupinách žáků. Díky nim se žáci seznámili s chováním vybraných druhů zvířat. Tyto prohlídky s průvodcem byly finančně podpořeny Spolkem přátel ZŠ a MŠ.