Žáci 8. ročníku tříd 8.B a 8.C se v týdnu od 3. do 7. 10. 2022 zúčastnili kurzu ENVV v klidném a krásném prostředí Jizerských hor v Bílém Potoce pod Smrkem pořádaného ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje STŘEVLÍK.
Děti se aktivně zapojily do programu lektorek Letem ornitologickým světem a Po stopách lesní zvěře, kde se dověděly spoustu informací z říše živočichů a na vlastní kůži vyzkoušely poznávat ptáky i zvířata podle jejich zvuků, stop, vajíček, výměšků. V rámci programu byl i celodenní výlet do rezervace Jizerskohorské bučiny, který byl zaměřen nejen na poznávání a ochranu přírody, ale i na orientaci v terénu, první pomoc a další společné aktivity.

Kurz je realizován pro třídy bez rozšířené výuky tělesné výchovy, třída sportovní má v daném ročníku sportovně zaměřený kurz.