V rámci vyučování jsme měli v pátek 22. 10. 2021 EKO den, do kterého se zapojily třídy celého prvního stupně. Žáci se seznamovali s pravidly třídění, významem recyklace i všeobecnými dopady vlivu člověka na životní prostředí. Hravou formou si upevnili znalosti o jednotlivých barvách kontejnerů, s pomocí pracovních listů, dramatických scén i řízených diskuzí probrali problematiku odpadů a jejich možnosti využití. V rámci vyučování také proběhla přednáška od pracovníků firmy Compag, kteří dětem představili jejich práci a nechali nahlédnout i do popelářských vozů. Jedním z výstupů bylo i vytvoření třídních kontejnerů na tříděný odpad, které si žáci sami vyzdobili. Cílem projektu bylo děti seznámit s významem třídění a recyklace, vzbudit v nich osobní zodpovědnost za nakládání s odpady a motivovat je k ekologickému chování. Výstupy projektu ve všech třídách byly třídní kontejnery, v mnoha případech také informační plakáty s druhy odpadů či žákovská portfolia.