V dubnu proběhl ve školní družině ekologický projekt Jaro v přírodě zaměřený na ochranu životního prostředí. Děti pozorovaly na vycházkách okolní přírodu, určovaly v blízkosti potoku Klenice druhy stromů, rostlin a živočichů, které u vody spatřily. Při kvízech ověřovaly svoje znalosti o třídění odpadu a recyklaci surovin. Z didaktických panelů na Štěpánce načerpaly hravou formou zajímavosti z oblasti rozkladu surovin v přírodě. Při návratu do tříd některé skupiny zpracovávaly své poznatky na papírové archy, vyráběly záložky z přírodnin a malovaly obrázky z vycházek.