Někteří žáci školní družiny z druhých tříd navštívili na sklonku ledna 2023 hasičskou stanici v Mladé Boleslavi. Prohlédli si prostory zdejší základny, seznámili se s ochrannými oděvy a pomůckami hasičů a s některými si zkusili i manipulovat. Nejvíce žáky zaujala auta hasičů, do kterých mohli i nastoupit a poté si prohlédnout i nářadí, které je nezbytné pro práci hasičů.