Žáci a žákyně čtvrtých tříd vyrazili na dopravní hřiště. To je k dispozici u 8.ZŠ. Součástí dopravní výchovy jsou pravidla silničního provozu i dovednosti na jízdním kole. Rádi bychom touto cestou u dětí alespoň trochu napomohli k upevnění bezpečných návyků.