Začátkem jara proběhly v jednotlivých odděleních školní družiny projektové dny s tématem Bezpečně do školy. Děti se zamýšlely nad bezpečností v dopravním provozu, ochranou zdraví a zlepšením životního prostředí. Jejich vycházky směřovaly k nedalekým křižovatkám, kde sledovaly chování chodců i řidičů, vyhodnocovaly jejich jednání, učily se bezpečně přecházet vozovky a pohybovat se bezpečně na chodníku. Určovaly dopravní značky v okolí školy a zamýšlely se nad jejich významem. Ve třídách vyráběly dopravní značky z různých materiálů, malovaly dopravní prostředky, řešily situace v dopravě a zpracovávaly informace, které měly přispět k získání i upevnění návyků v dopravní výchově i osobní bezpečnosti při cestě do školy.