V pátek 21. dubna 2023 se žáci devátého ročníku zúčastnili dějepisné exkurze do Terezína. Během exkurze navštívili Malou pevnost, Magdeburská kasárna a Muzeum ghetta. Během exkurze, která je již tradičně součástí výuky dějepisu v devátém ročníku, si žáci prohloubili své znalosti o tématu holocaust.