Dne 9. 2. 2023 se žáci tříd 9.B a 9.C zúčastnili přírodovědné exkurze v muzeu Českého ráje v Turnově. Tato exkurze byla zaměřená na prohloubení a upevnění učiva o minerálech a horninách. Žáci z 9.A měli tuto exkurzi již na konci ledna společně s třídním bruslařským dnem.