Ve čtvrtek 11. 4. 2024 si žáci naší školy vyzkoušeli, jaké je být učitelem. Šlo o nápad školního parlamentu a tentokrát se k němu připojila většina tříd. Žáci se tak stali učiteli matematiky, českého jazyka, angličtiny, němčiny, chemie, občanské výchovy a dalších předmětů. Vyučující se naopak posadili do lavic mezi žáky a žákyně. Naruby se vyučovalo na I. i II. stupni a všichni si to společně užili. Žáci připravili zábavné hodiny, využili digitální aktivity – Quzziz, Kahoot, vytvářeli pracovní listy, ale připravili si i pomůcky na pracovní vyučování, hráli společně živá pexesa. Ve spoustě tříd se žáci dohodli s vyučujícími, že podobné hodiny zopakují. Jednalo se sice o hravou formu výuky, ale v některých třídách byli „náhradní učitelé“ naprosto platnými zástupci a jejich hodina se kvalitou výuky naprosto vyrovnala hodinám běžným. Tyto aktivity jednoznačně ovlivňují přátelské pozitivní klima ve škole a jsme velmi rádi, že je spolu s žáky můžeme realizovat.

Více fotografií v naší webové fotogalerii.