Na naší škole opět proběhly aktivity u příležitosti Dne jazyků. Projektové vyučování pro žáky osmého a devátého ročníku připravili v pátek 25. 9. 2020 učitelé druhého stupně, a to nejenom vyučující cizích jazyků. Žáci a žákyně navštívili v třídních skupinách předem vybraná stanoviště, kde plnili úkoly související s výukou cizích jazyků nebo ostatních předmětů a témat. Důraz byl kladen především na anglický, německý a ruský jazyk, které jsou součástí našeho vzdělávacího programu. Projekt navíc rozvíjel klíčové kompetence – jako kompetence k učení, k řešení problému nebo komunikativní. Jsme rádi, že jsme se opět mohli (i když bohužel v rouškách) připojit k Evropskému dni jazyků (26. 9.), a propagovat tak studium cizích jazyků v ČR i u nás ve škole.