Den, ve kterém se Evropa zaměřuje na podporu učení se jazykům. Z iniciativy Rady Evropy se sídlem ve Štrasburku se Evropský den jazyků od roku 2001 slaví každoročně 26.září. I my jsme tradičně pro osmáky a deváťáky připravili aktivity, které by jim přiblížily důležitost a význam cizího jazyka a také netradiční formy či podoby. Žáci v malých smíšených skupinách navštívili během prvních dvou vyučovacích hodin několik stanovišť, které si pro ně připravili jednotliví vyučující. Výuka cizího jazyka je pro nás jednou z priorit ve vzdělávání. Těšíme se na další aktivity s tímto spojené.