Na hřišti naší školy proběhl 1. 6. 2022 Dětský den školní družiny. Děti překonávaly překážkovou dráhu, skákaly v pytlích, prokazovaly svoji zručnost s míči, obručemi i švihadly. Soutěžily v přetahování lanem, hodu na cíl a dalších disciplínách. Na konci odpoledne čekala na každého drobná odměna.