V průběhu distanční výuky minulého školního roku jsme připravili pro žáky osmého ročníku dějepisnou soutěž Tajemství vojenského kufříku. Žáci měli učivo o světové válce probrat netradiční formou – pátráním po osudech československých legionářů. Sešly se čtyři desítky prací, ze kterých jsme vybrali osmnáct nejlepších. Všichni zúčastnění si odnáší jedničku z dějepisu – vzhledem k provázání učiva se jim počítá do letošní klasifikace. Za nejlepší práce si žáci ve čtvrtek 3. 9. 2020 převzali diplom a drobnou odměnu. Blahopřejeme.