Žáci čtvrtých tříd a jejich návštěva v pravěku. V rámci vlastivědného tematického vyučování se žáci v tlupách snažili přežít dobu ledovou, nasbírat dostatek surovin a čile obchodovat s ostatními tlupami. Vše s důrazem na prožitek a hravé přijímaní vědomostí.