Ve čtvrtek 25. 5. 2023 se žáci čtvrtých tříd vydali na exkurzi do Kutné Hory. Prohlédli si chrám sv. Barbory, České muzeum stříbra a odvážně prošli i podzemními doly, kde si zažili pravou důlní tmu a naučili se zahánět permoníky. Zdař Bůh!