V současné době vnímají problémy v souvislosti s pandemií nejenom dospělí, ale i děti. Na tomto odkazu přinášíme slohovou práci našeho čtvrťáka Kuby. Doufáme, že se svět, a s ním i škola, co nejdříve vrátí do normálu.