Informace od Krajské hygienické stanice v souvislosti s COVID-19


Pokud není dítě pozitivní, ale bylo (nebo je) v rizikovém kontaktu s pozitivní osobou, situaci prosím nahlaste škole a dítě zůstává v karanténě 10 dní od rizikového kontaktu. K těmto krokům a ke kontrolním testům by Vás měla vyzvat Krajská hygienická stanice Středočeského kraje.


Pokud je dítě pozitivní, prosíme co nejdříve nahlaste tuto skutečnost škole (prostřednictvím třídních učitelů nebo sekretariátu). Do desetidenní karantény musí jít současně spolužák sedící s pozitivním dítětem v lavici a také ti, kteří s ním obědvali. Budete informováni Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje a vyzváni k testům na COVID-19.


Děkujeme za pochopení