V pátek 28. 4. 2023 připravili páťáci pro děti prvního stupně dopoledne plné zábavných a vzdělávacích soutěží spojených s tradicí pálení čarodějnic. Děti si nejprve připomněly tuto tradici filipojakubské noci a poté mohly vyrazit plnit úkoly. V parku Štěpánka a přilehlém okolí již čekaly na své spolužáky skupinky páťáků. Ti jim vysvětlili připravené dovedností a znalostní úkoly a povzbudili je při jejich plnění. Závěr patřil tradičnímu opékání buřtů v areálu volnočasové klubovny v blízkosti říčky Klenice.

Na druhém stupni mohli žáci na popud školního parlamentu přijít tento den do školy v čarodějnickém kostýmu. Čarodějové a čarodějnice měli u učitelů zajištěnou imunitu proti zkoušení.

Čarodějnické hrátky pokračovaly také ve školní družině. Děti ve školní družině představovaly svoje masky a přestrojení, předváděly kouzla, vyráběly a malovaly čarodějnice, zpívaly písničky, luštily kvízy. Ve svém čarodějnickém přestrojení ukázaly svoji zručnost a znalosti v některých odděleních při plnění úkolů z oblasti sportu a přírodovědy.