„Britský den“ si žáci 5.A užili naplno. Společně si usmažili anglickou snídani, přečetli si mnoho britských pověstí, seznámili se s britskými autory dětských knížek a skrze slovní úlohy se dozvěděli třeba i to, kolik přesně bylo královně Alžbětě, když zemřela či kolik je v přepočtu jedna libra. O páté (hodině) pak ochutnali čaj s mlékem a zazpívali si Britskou hymnu. Na závěr své nově nabyté vědomosti zúročili při tvorbě informačního plakátu o Velké Británii.