Na přelomu května a června se žáci čtvrtých tříd a 5.C zapojili do aktivit BRICK BY BRICK. Děti se v první fázi dozvěděly zajímavé informace o Leonardu da Vinci a o jeho bojovém vozidlu – tanku, který si posléze také sestrojily. Ve druhé fázi si děti sestrojily spinner, na kterém vytvářely dokonalé umění spin artu. Tyto aktivity byly realizovány v rámci našeho školního projektu Škola pro všechny, který je financován z tzv. Šablon – EU OPVV.