Na konci listopadu naše škola využila nabídky aktivit Dopravní výchovy pro nadační fond ŠKODA AUTO. Úkolem prevence bylo nabídnout všem žákům školy přiměřeně věku takové informace, které je přesvědčí o smyslu bezpečného chování v silničním provozu a srozumitelně jim ukáže použití bezpečnostních prvků. Cílem bylo přinést žákům poznatky o tom, že u velké části nehod dochází zbytečně k tragickým následkům. Některé třídy realizovaly tento program i online formou.