Vážení rodiče,

na začátku listopadu se dostáváme do situace, kdy jsme téměř v denním kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje a řešíme již pátou třídu s výskytem nemoci COVID-19. KHS neposílá do karantény celou třídu, ale pouze žáky, kteří přišli do kontaktu s pozitivním žákem s odstupem několika málo dnů. Také očkovaní žáci a žáci v ochranné lhůtě po nemoci do karantény nemíří.


Stává se tedy, že ve škole máme pouze několik žáků jedné třídy, kteří mají zajištěné prezenční vyučování jednotlivými vyučujícími dle rozvrhu, ostatní jsou doma. Pro ně však stejní vyučující musí zajistit distanční výuku. Ne vždy jsme z technických důvodů a personálních možností schopni zajistit on-line výuku ihned po vyhlášení karantény, a žáci tak mají výuku formou samostudia. I učitelé nám končí v pracovní neschopnosti.


Budeme se snažit zajistit distanční výuku v co možná největší míře, i když nám zákon ukládá přejít na tento způsob výuky v případě karantény většiny žáků skupiny nebo třídy, což třeba v případě deváťáků nenastalo a více jak půlka jich může chodit do školy.


Jakmile obdržíte informaci o případné nařízené karanténě, budeme Vás i žáky posléze informovat o konkrétní podobě distanční výuky prostřednictvím žákovské knížky. Jsme si vědomi, že na druhém stupni bude moci být vysílání on-line pouze z učebny, ve které bude učitel společně s přítomnými žáky.


Tak jak bylo nastaveno v minulém školním roce, tak i letos je distanční výuka (on-line i zadaná práce pro samostudium) realizována prostřednictvím MS TEAMS.


Děkujeme za pochopení a přejeme Vám všem i Vašim dětem především pevné zdraví.


Vedení školy