Začátek školního roku je ve znamení adaptačních kurzů. Adaptační kurzy a pobyty realizujeme ve čtvrté a šesté třídě. Čtvrťáci se seznamují s novou paní učitelkou a naopak. V šesté třídě se většinou seznamuje celý kolektiv, ať už je to třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy 6.A nebo ostatní třídy 6.B a 6.C, které nemusí z prvního stupně přecházet úplně ve stejném složení. Cílem je vytvoření fungujícího kolektivu a pozitivního klima třídy a právě tzv. adapťák je dobrou startovací metou. Prostřednictvím různých seznamovacích her a doplňkových sportovních i nesportovních aktivit žáci poznávají lépe své spolužáky, sami sebe a pomalu se chystají po prázdninách na nový školní rok.

Třídy 4.A a 4.C přespaly ve škole, třída 4.B zvolila dopolední blok her, 6.A vyrazila k Turnovu k řece Jizeře podobně jako 6.C. 6.B strávila adaptační pobyt v Kosmonosech.

Děkujeme všem učitelům za organizaci a dětem za bezva přístup.